Tilskudd til mentor- og traineeordning for innvandrere

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, slik at de kan bruke sine kvalifikasjoner.

Delmål for ordningen er at virksomheter i privat eller offentlig sektor ved å arrangere et mentor- eller traineeprogram styrker mangfoldet i bedriften, og at de blir tilført ny kompetanse og nye erfaringer.

Tilskuddsordningen har til sammen kr. 440 000,- til fordeling årlig. 

Retningslinjer for ordningen ble vedtatt av fylkesrådet i Troms og Finnmark 11. mai 2021.

Retningslinjene finner du her (PDF, 48 kB)

Målgruppe 

Målgruppe for tilskuddsordningen er innvandrere med fagutdanning eller høyere utdanning fra universiteter eller høgskoler i Norge eller utlandet som trenger innpass i arbeidslivet der de kan bruke sin kompetanse.

Hvem kan søke støtte?

Kommuner, virksomheter/bedrifter og organisasjoner i privat eller offentlig sektor.

Prosjekter med regional/lokal forankring prioriteres.

Slik søker du

Søknadsfrist er utvidet til og med 15. september 2023. 

Søkere fra Troms

Søknad sendes på e-post til keilin.dahlmo@tffk.no og postmottak@tffk.no merket "Integrering".

Søkere fra Troms benytter dette søknadsskjemaet (DOCX, 45 kB)

Søkere fra Finnmark

Søkere fra Finnmark benytter dette søknadsskjemaet

Spørsmål om ordningen kan sendes til Erle Holm-Varsi på e-post erle.holmvarsi@tffk.no

Søknaden må inneholde:

  • Tydelige mål og forventet resultat for prosjektet/mentor-/traineeordninge
  • Tidsplan for gjennomføring av prosjektet/mentor-/traineeordninge
  • Beskrivelse av planlagte aktiviteter 
  • Budsjett i samsvar med aktiviteter 
  • Finansieringsplan
  • Plan for rekruttering
  • Plan for evaluering 
  • Beskrivelse av eventuelle samarbeidspartnere 
  • Beskrivelse av søkers kompetanse for å gjennomføre prosjektet

Se retningslinjene for ytterligere vilkår og fullstendige søknadskrav.

Retningslinjene finner du her (PDF, 48 kB)

Til toppen