Det norske Barentssekretariatet

Søk støtte til ditt barentsprosjekt gjennom Det norske Barentssekretariatets støtteordninger.

Det norske Barentssekretariatet eies av de to nordligste fylkeskommunene, Nordland og Troms og Finnmark. Hvert år fordeler Det norsk Barentssekretariatet støtte til mellom 200 og 300 samarbeidsprosjekter i Barentsområdet.

Barentssekretariatet får størsteparten av sin finansiering gjennom årlige bevilgninger fra utenriksdepartementet på 25 millioner kroner, der midlene er øremerket norsk-russiske samarbeidsprosjekter.

Prosjektene favner et bredt spekter av samfunnet som kultur, idrett, utdanning, miljø, sivilt samfunn, urfolk og næringsliv.

Målgruppen for ordningen er norske og russiske aktører i Barentsregionen.

Les mer om støtteordningen og frister for innlevering av søknad på Barentssekretariatets nettsider.

Til toppen