Horisont-programmene: Søk støtte fra EU

Horisont-programmene Horisont 2020 og Horisont Europa er EU sine rammeprogram for forskning og innovasjon. På linje med andre europeiske land kan norske bedrifter, offentlig forvaltning og forskningsmiljøer søke Horisont-programmene om midler til forskning, innovasjon og kommersialisering.

Hva er Horisont-programmene?

Horisont-programmene Horisont 2020 og Horisont Europa er EU sine rammeprogram for forskning og innovasjon. På linje med andre europeiske land kan norske bedrifter, offentlig forvaltning og forskningsmiljøer søke Horisont-programmene om midler til forskning, innovasjon og kommersialisering. I tillegg til penger fra EU, får man ved deltakelse i programmet tilgang til fremragende forskningsnettverk, tilgang til infrastruktur og nye markeder.

Målet med programmet er å bidra til en rettferdig, velstående og bærekraftig framtid for folk og miljøet, tuftet på europeiske verdier.

Horisont 2020

Til toppen