Interreg Nord

Interreg Nord-programmets overordnede mål er å forsterke programområdets konkurransekraft og attraktivitet. Nord-programmet består av to delområder, delområde Nord og delområde Sápmi.

Logoen til Interreg Nord. - Klikk for stort bildeFra Norge deltar de tre nordligste fylkene, fra Sverige, Norrbotten fylke og deler av Västerbotten fylke og fra Finland, Lapplands, Mellersta Österbottens og Norra Österbottens fylke.

Troms og Finnmark fylkeskommune har norsk sekretariatsfunksjon for programmet og deltar politisk og administrativt i programmets styringsstruktur.

Programmet for 2014-2020 har fire innsatsområder: Forskning og innovasjon, entreprenørskap, kultur og miljø samt felles arbeidsmarked.

Disse innsatsområdene er valgt ut fra en analyse av programområdet samt at de er prioriterte områder for utvikling i regionale og nasjonale planer.

For mer informasjon, se: http://www.interregnord.com/


Norsk koordinator for Interreg Nord:
Ian Jawahir
E-post: ian.jawahir@tffk.no

Oppfølging av allerede innvilgende tilsagn, som anmodning om utbetalinger, skjer som før gjennom www.regionalforvaltning.

Til toppen