Kolarctic

Kolarctic er et multilateralt samarbeid mellom EU og Russland, hvor også Norge deltar. Programrådet tilsvarer omtrent Barentsregionen.

Logoen til Kolarctic. - Klikk for stort bilde Programmet finansierer prosjekter som bidrar til samarbeid og utvikling mellom de fire nabolandene i nord (Norge, Sverige, Finland og Russland). Både offentlige myndigheter, private bedrifter og organisasjoner kan søke. Det kan også søkes om midler til samarbeidsprosjekt mellom Norge og Russland, men da innenfor sektoren olje/gass eller sjømatrelaterte prosjekter. Det tillates at norske aktører kan være «lead partner» i prosjektet.

Inneværende programperiode har følgende innsatsområder: Virksomhet og utvikling små bedrifter, miljø og klima, tilgang til regionen og grensesikkerhet inkl. mobilitet.

Fjerde og siste søknadsrunde stenger 31. mars 2020. 

Denne søknadsrunden gjelder bare mikroprosjekter, dvs. for norsk budsjett inntil 50 000 euro, og bare forretningsrelaterte og miljørelaterte prosjekter.

Se kolarctic.info og kolarctic.no for mer informasjon

Norsk sekretariat for Kolarctic:

Jan Martin Solstad
Send e-post
Linda Mosand
Send e-post  

Til toppen