NORA

NORA er en grenseregional komité under Nordisk ministerråds regionalpolitiske samarbeidsprogram som fungerer som et mellomstatlig samarbeid.

NORA finansierer prosjekter i et område som omfatter Færøyene, Grønland, Island og i de norske kystfylkene. Til tross for store avstander, har NORA-landene likevel en rekke felles karakteristika, felles utfordringer og historiske, institusjonelle og kulturelle bånd. I tillegg har NORA-landene en strategisk viktig beliggenhet som inngangsport til Arktis.

NORAs virksomhet deles i tre deler:

1. Det prosjektstøttende NORA som etter søknadsprosedyrer støtter samarbeidsprosjekter mellom aktører i Nord-Atlanteren og Arktis.

2. Det agendasettende NORA tar initiativ til på forskjellig vis å sette vedkommende temaer fra for eksempel NORAs prosjektvirksomhet samt komitéens egne temaer på den politiske agendaen i Nord-Atlanteren og Arktis.

3. Det allianseskapende NORA søker samarbeid og synergi med andre aktører og organisasjoner som er aktive i det nordatlantiske området, for således å styrke felles innsatser.

NORA-strategien 2021-2024

NORA er en liten organisasjon med et stort nedslagsfelt. I perioden vil NORA arbeide for et tettere samarbeid på områder som er viktige for regionens utvikling. Oppsummert skal NORA i perioden jobbe for fire hovedmål:

1. Å bidra til regionens generelle utvikling.
2. Å bidra til å diversifisere regionens økonomier med nye og innovative løsninger.
3. Å bidra til en grønn, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig utvikling i Nord-Atlanteren på prioriterte innsatsområder.
4. Arbeide for tettere samarbeid med Nordens naboer mot vest, spesielt Skottland.

NORA har en prosjektfinansieringsordning og prioriterer søknader innenfor følgende sektorer:

1. Bioøkonomi
2. Bærekraftig turisme
3. Sirkulær økonomi
4. Transport
5. Energi
6. Lokalsamfunn

Les mer om NORA-strategien og prioriterte satsningsområder for prosjektfinansiering i strategidokumentet 2021-2024: NORA-strategi 2021-2024. 

Koordinator for de nordnorske fylkene er Nordland fylkeskommune ved Eilen Zakariassen.

Les mer på NORAs nettsider

Til toppen