Arbeidsstipend for filmarbeidere

Troms og Finnmark fylkeskommune deler ut arbeidsstipender til filmarbeidere i Troms og Finnmark, med mål om å styrke filmmiljøet i fylket. Søknadsfristen for 2023 er nå ute.

Retningslinjer for arbeidsstipend for filmarbeidere i Troms og Finnmark

Formålet med arbeidsstipendsordningen er å hjelpe filmarbeidere til å utvikle seg innen sitt fagfelt. Et stipend gis til en filmarbeider som er etablert, mens det andre gis til en filmarbeider som er i etableringsfasen.

Arbeidsstipendet er på kr 75 000 til hver av filmarbeiderne.

Hvem kan søke

  • Filmarbeideren må være bosatt og virksom i Troms og Finnmark fylke i stipendperioden.
  • Filmarbeideren må dokumentere aktivitet innenfor sitt fagområde - CV må fremlegges.
  • Filmarbeideren må levere en kortfattet beskrivelse der det blir gjort rede for hvordan stipendet skal benyttes med tanke på kunstnerisk utvikling.
  • Det er en forutsetning at filmarbeideren gjennomfører det omsøkte prosjektet i henhold til søknaden

Tildeling

Fylkesrådet tildeler arbeidsstipendet etter innstilling fra en fagjury. Innstilte kandidater vil bli kontaktet av fylkeskommunen. Stipendene deles ut i tilknytning til et fylkesting.

Rapportering

Stipendmottaker må innen 3 måneder etter endt stipendperiode levere skriftlig rapport om arbeidsstipendordningens betydning for egen utvikling og virksomhet.

Søknadsfrist

Informasjon kommer

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.

Kontakt

 

Reija Marianne Lång

Rådgiver, Kunst- og kulturutvikling Finnmark

Send e-post til reija.laang@tffk.no

Telefon: +47 78 96 32 11

 

Anne Turid Garshol

Rådgiver, Kunst- og kulturutvikling Finnmark

Send e-post til anne.turid.garshol@tffk.no

Telefon: +47 78 96 32 71

Til toppen