Arbeidsstipend for filmarbeidere i Troms og Finnmark 2021-2022

Troms og Finnmark fylkeskommune deler ut to toårige arbeidsstipend til filmarbeidere i Troms og Finnmark, med mål om å styrke filmmiljøet i fylket. Stipendene skal hjelpe to filmarbeidere til å utvikle seg innen sitt fagfelt. Et stipend går til en etablert filmarbeider, og et til en filmarbeider i etableringsfasen.

Søknadsfrist for arbeidsstipendene var 15. desember 2020. Neste mulighet til å søke dette stipendet er for perioden 2023-2024. Elektronisk søknadsskjema åpnes i slutten av 2022.

Retningslinjer 

Retningslinjer for tilskuddsordningen, vedtatt i fylkesrådet 20.oktober 2020:

Formål

Formålet med arbeidsstipendsordningen er over en toårsperiode å styrke to filmarbeideres videreutvikling. Ett stipend gis til en filmarbeider som er etablert, mens det andre gis til en filmarbeider som er i etableringsfasen.

Arbeidsstipend

Arbeidsstipendet er på kr 75.000 årlig til hver av filmarbeiderne i to år. Arbeidsstipendet utbetales årlig.

Krav

Filmarbeiderne må oppfylle følgende krav:

  • Filmarbeideren må være bosatt og virksom i Troms og Finnmark fylke i stipendperioden.
  • Filmarbeideren må dokumentere aktivitet innenfor sitt fagområde - CV må fremlegges.
  • Filmarbeideren må levere en kortfattet beskrivelse der det blir gjort rede for hvordan stipendet skal benyttes med tanke på kunstnerisk utvikling.
  • Det er en forutsetning at filmarbeideren gjennomfører det omsøkte prosjektet i henhold til søknaden

Søknadsfrist

15. desember

Tildeling

Fylkesrådet tildeler arbeidsstipendet etter innstilling fra en fagjury. Innstilte kandidater vil bli kontaktet av fylkeskommunen. Stipendene deles ut i tilknytning til et fylkesting.

Søknad

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. Skjema for 2022 åpnes i slutten av året.

Rapportering

Stipendmottaker må etter endt stipendperiode levere skriftlig rapport om arbeidsstipendordningens betydning for egen utvikling og virksomhet.

Til toppen