Arbeidsstipend til forfattere bosatt i Nord-Norge

De nordnorske fylkeskommunene har oppretta to årlige arbeidsstipend på 100 000 kroner hver, som skal gi forfattere bosatt i Nord-Norge økonomisk støtte til å skrive skjønnlitteratur. 

Bakgrunn

Litteraturstrategi for Nord-Norge legger vekt på økt produksjon av kvalitetslitteratur i Nord-Norge. Samtidslitteraturen er av vesentlig betydning for hvordan landsdelen viser seg fram og ser seg sjøl. God skjønnlitteratur skaper stolthet, tilknytning og oppmerksomhet til landsdelen.

De nordnorske fylkeskommunene har oppretta to årlige arbeidsstipend på 100 000 kroner hver, som skal gi forfattere bosatt i Nord-Norge økonomisk støtte til å skrive skjønnlitteratur. 

Det ene stipendet skal gå til en forfatter med voksne som målgruppe, det andre skal fortrinnsvis tildeles en forfatter med barn og unge som målgruppe. Det er mulig å levere én søknad per målgruppe, men en og samme person kan ikke tildeles begge stipend.

Litteraturstrategi for Nord-Norge forvaltes av fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark. Litteraturstrategien er en del av Den nordnorske kulturavtalen.

Bakgrunnsdokumenter

Litteraturstrategi for Nord-Norge

Den nordnorske kulturavtalen (PDF, 202 kB)

Kriterier for å søke arbeidsstipend

  • Teksten som utarbeides må være skjønnlitterær
  • Forfatteren må være bosatt i Nord-Norge
  • Forfatteren må enten være innkjøpt av Norsk kulturråd eller medlem i en forfatterorganisasjon

Søknad

  • Søknaden skal inneholde et upublisert tekstutdrag på inntil 15 sider og informasjon om prosjektet tekstutdraget inngår i
  • Søkeren må legge ved CV relevant for søknaden og beskrive hvordan stipendet skal brukes.
  • Vedleggene lastes opp i filformatet PDF
  • Søknadsfrist 15. mars 2023
  • Det skal brukes elektronisk søknadsskjema

Lenke til elektronisk søknadsskjema

Jury

Juryen består av to representanter fra litteraturmiljøet i Nord-Norge og en representant fra fylkesbibliotek. Juryen velger stipendmottakere. Når juryen har fattet vedtak, vil stipendmottakerne bli informert. 

Tildeling

Det offentliggjøres hvem stipendmottakerne er når stipendene overrekkes. Overrekkelsen skjer på Litterært bransjetreff i Harstad under Festspillene i Nord-Norge i juni.

Kontakt 

Marit Laland

Rådgiver, Nordland fylkesbibliotek

Send e-post til marlal@nfk.no

​​​​Telefon: 918 52 321

Til toppen