Arbeidsstipend for billedkunstnere og kunsthåndverkere

Formålet med arbeidsstipendordningen er å styrke en kunstners mulighet til å prioritere arbeidet med å utvikle seg innenfor sitt fagområde. Søknadsfristen for 2023 er nå ute.

Retningslinjer for arbeidsstipend for billedkunstnere og kunsthåndverkere i Troms og Finnmark

Formålet med arbeidsstipendordningen er å styrke en kunstners mulighet til å prioritere arbeidet med å utvikle seg innenfor sitt fagområde.

Arbeidsstipendet er på kr 100 000 og for et år.

Hvem kan søke

  • Søkeren må være bosatt og virksom i Troms og Finnmark fylke i stipendperioden.
  • Søkeren må være yrkesaktiv som profesjonell kunstner og kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet.
  • Søkeren bør ha høyere kunstnerisk utdanning og / eller ha medlemskap i en kunstnerorganisasjon.

Krav til søknad

  • Søkeren må levere en kortfattet beskrivelse der det blir gjort rede for hvordan stipendet skal benyttes med tanke på kunstnerisk utvikling.
  • CV med relevant informasjon må fremlegges.

Tildeling

Fylkesrådet tildeler arbeidsstipendet etter innstilling fra en fagjury. Mottakeren av stipendet vil bli kontaktet av fylkeskommunen. Stipendet deles ut i tilknytning til et fylkesting.

Rapportering

Stipendmottaker må levere skriftlig rapport om arbeidsstipendordningens betydning for egen utvikling og virksomhet innen 3 måneder etter endt periode.

Søknadsfrist

Informasjon kommer.

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.

Kontakt

Reija Marianne Lång

Rådgiver, Kunst- og kulturutvikling Finnmark

Send e-post til reija.laang@tffk.no

Telefon: +47 78 96 32 11

 

Anne Turid Garshol

Rådgiver, Kunst- og kulturutvikling Finnmark

Send e-post til anne.turid.garshol@tffk.no

Telefon: +47 78 96 32 71

Til toppen