Arbeidsstipend for visuelle kunstnere

Arbeidsstipend for visuelle kunstnere skal styrke kunstneres mulighet til å prioritere kunstnerisk arbeid og utvikle seg innen sitt kunstfelt.

Loga sámegillii

Stipendordningen er et økonomisk virkemiddel som skal bidra til profesjonell kunstnerisk utvikling i Finnmark, samt styrke kunstneres mulighet til å bo og arbeide i fylket. Ordningen retter seg mot kunstnere som arbeider med visuell kunst som profesjon.

Arbeidsstipendet tildeles for to år. Stipendet er på 100 000 kroner for hvert av årene. Søknadsfrist er 15. oktober 2023 kl. 13:00, og gjelder stipendperiode 2024-2025.

Til toppen