BarentsKult

Tilskudd til profesjonelt kunst- og kultursamarbeid mellom norske og russiske aktører i Barentsregionen.

På grunn av den pågående krigen i Ukraina er det mange forhold som gjør kultursamarbeid i Barentsregionen med russisk partner krevende. På BarentsKults nettsider finner du informasjon om hvordan denne situasjonen påvirker Barentssamarbeidet og dine prosjektideer for fremtidige samarbeid.

Gå til BarentsKults nettsider

BarentsKult er et finansieringsprogram som skal stimulere økningen av grenseoverskridende kultursamarbeid i nord. Målgruppen for BarentsKult er norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere. Programmet finansieres av Barentssekretariatet, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, Troms og Finnmark fylkeskommune, og Nordland fylkeskommuner. 

Barentssekretariatet forvalter ordningen, og representanter fra Troms og Finnmark fylkeskommune, samt Nordland fylkeskommuner utgjør faglig råd som skal vurdere alle søknader.

Reisestøtte

Det kan også søkes reisestøtte på inntil 50 000 kr. til partnersøk/nettverksbygging/studietur over BarentsKultprogrammet. Se retningslinjene. Det er felles søknadskjema for BarentsKult-prosjekt og reisestøtte.

Korona

Under pandemien åpnet BarentsKult opp for digitalt samarbeid mellom norske og russiske kulturaktører som befinner seg på hver sin side av grensen. Dette gjelder fortsatt, nå også i lys av hvordan krigen i Ukraina påvirker samarbeidet. Vær oppmerksom på at enkelte land fortsatt kan ha restriksjoner for korona ved innreise, så vi oppfordrer til å følge UD sine generelle reiseråd, og sjekke deres nettsider om koronasitusjonen og utenlandsreiser.

Les mer om ordningen på barents.no

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere kan søke om midler gjennom programmet. Norsk partner søker. 

Les mer om retningslinjer for søknad på barents.no (ekstern lenke)

Hvordan søke?

Her finner du søknadsskjema (ekstern lenke til barents.no)

Søkere oppfordres til å ta kontakt med Troms og Finnmark fylkeskommune for veiledning i søknadsprosessen.

Søknadsfrister

BarentsKult har fra 1. april 2022 midlertidig fjernet de faste søknadsfristene, og behandler alle søknader fortløpende.

Kontakt

Heikki Knutsen

Seksjonsleder, Kunst- og kulturutvikling Finnmark

Send e-post til heikki.knutsen@tffk.no

Mobil: +47 93 25 30 77

Anne Mette Sætra

Rådgiver, Kunst- og kulturutvikling Troms

Send e-post til anne.mette.satra@tffk.no

Telefon: +47 77 78 82 22

Mobil: +47 91 83 39 14

Til toppen