BarentsKult

Tilskudd til profesjonelt kunst- og kultursamarbeid mellom norske og russiske aktører i Barentsregionen. Søknadsfrister: 1. februar og 1. september

BarentsKult er et finansieringsprogram som skal stimulere økningen av grenseoverskridende kultursamarbeid i nord. Målgruppen for BarentsKult er norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere. Programmet finansieres av Barentssekretariatet, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, Troms og Finnmark fylkeskommune, og Nordland fylkeskommuner. 

Barentssekretariatet forvalter ordningen, og representanter fra Troms og Finnmark fylkeskommune, samt Nordland fylkeskommuner utgjør faglig råd som skal vurdere alle søknader.

Reisestøtte

Det kan også søkes reisestøtte på inntil 50 000 kr. til partnersøk/nettverksbygging/studietur over BarentsKultprogrammet. Se retningslinjene. Det er felles søknadskjema for BarentsKult-prosjekt og reisestøtte.

Corona

I en begrenset periode åpner BarentsKult opp for digitalt samarbeid mellom norske og russiske kulturaktører som befinner seg på hver sin side av grensen. Les mer

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere kan søke om midler gjennom programmet. Norsk partner søker. 

Retningslinjer

Hvordan søke?

Finn søknadskjema på Barentssekretariatets nettside

Søkere oppfordres til å ta kontakt med Troms og Finnmark fylkeskommune for veiledning i søknadsprosessen.

Til toppen