Rapportering - Den kulturelle spaserstokken

Her finner du informasjon om hvordan du leverer årsrapport for tilskudd til Den kulturelle spaserstokken (DKSS).

Rapporteringsfrist

Digitalt rapporteringsskjema

Frist for å levere årsrapport på tilskudd mottatt for DKSS for 2023: 15. mars 2024.

Om rapportering

Kommunene skal årlig levere rapport og regnskap for DKSS på vårt digitale rapporteringsskjema. Pålogging via ID-porten ved skjemautfylling gir muligheter til å lukke og gjenåpne rapportskjema under arbeidet.

Obligatorisk: Regnskapsrapport (DKSS) for gjeldende rapporteringsår skal legges ved.

Dersom det i ettertid viser seg at tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formål, kan fylkeskommunen kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt. Det samme gjelder ved manglende eller mangelfull rapportering. Regnskapsbilag skal oppbevares og kunne fremskaffes etter spørsmål fra Troms og Finnmark fylkeskommune. 

En mindre del av ubenyttede midler kan etter søknad overføres til det kommende år, større ubenyttede midler skal tilbakebetales dersom det ikke søkes overføring av midler til påfølgende år. For kommuner som mottar kr 100 000 eller mer kreves det at renteinntektene av de tildelte midlene tilfaller formålet. Disse kommunene skal i tillegg til rapport og signert regnskapsoversikt, levere revisors uttalelse. 

Til toppen