Faste driftstilskudd

En rekke institusjoner og organisasjoner mottar faste driftstilskudd fra fylkeskommunen.

Den nordnorske kulturavtalen

Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider med Nordland fylkeskommune om, og gir driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner i landsdelen, samt gir tilskudd til nordnorske organisasjoner som organiserer skapende og utøvende kunstnere. Ny kulturavtale ble vedtatt (PDF, 2 MB) i fylkestingene i Troms og Finnmark i juni 2017. Disse institusjonene inngår i avtalen:

Tilleggsavtalen mellom Troms og Finnmark

Som følge av en reduksjon av antall institusjoner og satsinger i den nye kulturavtalen, inngikk daværende Troms og Finnmark fylkeskommuner en egen tilleggsavtale (PDF, 235 kB) for å sikre regional støtte og økonomisk forutsigbarhet for noen flere institusjoner og satsinger:

Avtale mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner om Nordnorsk fartøyvernsenter

Det er inngått egen avtale for å sikre regional driftsfinansiering av Nordnorsk fartøyvernsenter (PDF, 81 kB). Avtalen trådte i kraft 1. januar 2018. 

Troms og Finnmark fylkeskommune er eier i, og gir årlig driftstilskudd til:

Troms og Finnmark fylkeskommune ga i 2021 også driftstilskudd til:

Til toppen