Faste driftstilskudd fra TFFK

En rekke institusjoner og organisasjoner mottar faste driftstilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK).

Avtale om Nordnorsk fartøyvernsenter

1. januar 2018 trådte det i kraft en avtale mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner for å sikre regional driftsfinansiering av Nordnorsk fartøyvernsenter. Les avtalen her. (PDF, 81 kB)

TFFK er eier i og gir årlig driftstilskudd til:

TFFK ga i 2021 også driftstilskudd til:

Til toppen