Tilskudd til frivillige organisasjoner

I 2021 kan frivillige organisasjoner tilhørende gamle Finnmark fylkeskommune søke om driftsstøtte til fylkes- og kretssammenslutninger av frivillige organisasjoner. Søknadsfrist 1. april. 

For å få støtte må organisasjonen ha minimum tre lokallag i tre ulike kommuner.

Hvordan søke? 

Det søkes via nettbasert søknadsskjema som åpnes 1. mars.

Søknadsfrist

1. april

Fordeling

Fordeling skjer på bakgrunn av følgende nøkkeltall:

  • 3-10 lokallag: kr 20.000,-
  • 11-20 lokallag: kr 30.000,-
  • 21-30 lokallag: kr 45.000,-
     
Til toppen