Tilskudd til studieforbund i Troms

Studieforbund i Troms kan nå søke om tilretteleggingsmidler for 2023.

Dette er midler for tilrettelegging og integrering av grupper med spesielle behov.

Troms fylkesbibliotek har 118 200 kroner til fordeling i år.

Søknadsprosess

Søknadsfrist er 01.05.2023.

Vi ber søkere bruke dette søknadsskjemaet (DOCX, 35 kB)

Søknaden sendes til postmottak@tffk.no

Det forutsettes at rapport og regnskap fra forrige år er levert før ny søknad kan sendes inn.

Har du spørsmål?

Kontakt Ellen Berg Larsen: ellen.larsen@tffk.no

Til toppen