Tilskudd til studieforbund i Troms

Studieforbund i Troms kan nå søke om tilretteleggingsmidler for 2022.

Dette er midler for tilrettelegging og integrering av grupper med spesielle behov.

Troms fylkesbibliotek har 114 000 kroner til fordeling i år.

Søknadsprosess

Søknadsfrist er 15.06.2022.

Vi ber søkere bruke dette søknadsskjemaet (DOCX, 34 kB)

Søknaden sendes til postmottak@tffk.no

Det skal leveres rapport og regnskap på bruk av midlene.

Har du spørsmål?

Kontakt Ellen Berg Larsen: ellen.larsen@tffk.no

Til toppen