Midler til kvenske/norskfinske formål i Finnmark

Tilskuddsordningen skal stimulere og tilleggerette for aktivitet tilknyttet den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner. Midler kan søkes til tiltak som fremmer og styrker kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i Finnmark. Neste søknadsfrist er 15. november 2023.

Til toppen