Midler til kvenske/norskfinske formål i Finnmark

Kuurto-oorninki oon ökonoominen toimi joka stimuleeraa ja eesauttaa rekiunaalista aktiviteettia nasunaaliselle minoriteetille kväänile/norjansuomalaisille.

Tilskuddsordningen skal stimulere og tilleggerette for aktivitet tilknyttet den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner. Midler kan søkes til tiltak som fremmer og styrker kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i Finnmark.

Søknadsfrist for midler i 2024 var 15. november 2023.

Til toppen