Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur - driftstilskudd

Søknadsfristen for 2023 er utgått. Tilskuddsordningen ble flyttet til Kulturdirektoratet (tidligere Kulturrådet) 1. januar 2023.

Følg med på Kulturdirektoratets nettsider for mer informasjon om ordningen.

Til toppen