Arktis 2030

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser i samarbeid med Nordland fylkeskommune ut nye midler i 2023

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser snart ut midler over ordningen Arktis 2030 for 2023      

Ordningen har hele Nord-Norge som nedslagsfelt og er forberedt i samarbeid med Nordland fylkeskommune.      

Ordningen skal bidra til at operativ bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene. Nordområdepolitikken har som mål å snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst og gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling. Dette er sentrale målområder som vektlegges i Arktis 2030.      

Prosjekter som støttes over ordningen skal kunne vise til måloppnåelse både av regionale planer og strategier, og nasjonal nordområdepolitikk.       Ordningen skal støtte opp under regjeringens nordområdestrategi, og midlene tildeles i tråd med forskrift for Arktis 2030.

Prosjekter av utenrikspolitisk karakter skal søke støtte fra Utenriksdepartementet.      

Enkeltbedrifter skal søke midler fra Innovasjon Norge Arktis.      

 

Søknadsfrist forprosjekt

Utlysingen av forprosjekter vil være åpen mellom 7. mars til 15. oktober (forutsatt tilgjengelige midler). Søknader behandles løpende.

 

Søknad sendes inn via regionalforvaltning.no.

Søk her

 

Søknadsfrist hovedprosjekt kommer

 

Utfyllende opplysninger

Arktis 2030

Til toppen