Arktis 2030

Arktis 2030 er en tilskuddsordning som skal ivareta norske interesser i Arktisk, styrke samarbeid med arktiske stater og aktører med interesser i Arktis. Søknadsfrist i 2021 er 8. oktober kl. 12.00.

Utlysning hovedprosjekter høsten 2021

Troms og Finnmark fylkeskommune, i samarbeid med Nordland fylkeskommune vil lyse ut midler til hovedprosjekter høsten 2021.

Ordningen skal støtte opp under prosjekter som bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen. Målsetningen er å realisere prosjekter som bidrar til økt kunnskap, kapasitetsbygging, grønn omstilling eller økt økonomisk aktivitet i næringslivet.

Ordningen skal støtte opp under regjeringens nordområdestrategi, og midlene tildeles i tråd med forskrift for Arktis 2030

Prosjekter av utenrikspolitisk karakter skal søke støtte fra Utenriksdepartementet.

Bedriftsrettede tiltak under Nordområdesatsingen behandles av Innovasjon Norge Arktis.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 8. oktober 2021 kl. 12:00.

Opprett søknad

Utfyllende opplysninger

Opprett søknad

Til toppen