Arktis 2030

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser i samarbeid med Nordland fylkeskommune ut nye midler i 2023. Fylkeskommunen har åpnet for å sende inn søknader om hovedprosjekt frem til 8. september.

Ordningen har hele Nord-Norge som nedslagsfelt og er forberedt i samarbeid med Nordland fylkeskommune.      

Ordningen skal bidra til at operativ bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene.

Nordområdepolitikken har som mål å snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst og gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling.

Dette er sentrale målområder som vektlegges i Arktis 2030.      

Prosjekter som støttes over ordningen skal kunne vise til måloppnåelse både av regionale planer og strategier, og nasjonal nordområdepolitikk. 

Ordningen skal støtte opp under regjeringens nordområdestrategi, og midlene tildeles i tråd med forskrift for Arktis 2030.

Prosjekter av utenrikspolitisk karakter skal søke støtte fra Utenriksdepartementet.      

Enkeltbedrifter skal søke midler fra Innovasjon Norge Arktis.      

Nytt for 2023

Søker som ønsker støtte til hovedprosjekter over ordningen vil måtte sende inn en prosjektskisse i forkant av en hovedprosjektsøknad.  Skissen skal være en kort og konsis redegjørelse av prosjektets målsetting, organisering, aktiviteter, bærekraft og forventede resultater og effekter.

Prosjektene må svare på gjeldene utlysning og kunne knyttes opp til både regionale planer og strategier og til den nasjonale nordområdepolitikken.

Skissene vil behandles med utgangspunkt i utlysningstekst, innsendte skisse og forskrift for Arktis 2030.

Søknadsfrist hovedprosjekt

Frist for å sende inn søknad om hovedprosjekt er 8. september. 

Søkere med godkjente prosjektskisser må også sende inn søknad om hovedprosjekt.

Søknaden sendes inn via regionalforvaltning.no

Søk her

Søknadsfrist forprosjekt

Frist for å sende inn søknad om forprosjekt er 31. oktober eller så lenge fylkeskommunen har tilgjengelige midler til forprosjekter. 

Søknad sendes inn via regionalforvaltning.no.

Søk her

Frist for innsendelse av prosjektskisse for hovedprosjekt

Det var mulighet for å sende inn skisse mellom 11. april og 12. maiInnsendt skisse er et krav i en hovedprosjektsøknad.

Prosjektskissen sendes inn via regionalforvaltning.no

Søk her

Utfyllende opplysninger

Til toppen