Arktis 2030

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser i samarbeid med Nordland fylkeskommune ut inntil 22,89 millioner kroner over ordningen Arktis 2030.

Utlysning Arktis 2030

Troms og Finnmark fylkeskommune, i samarbeid med Nordland fylkeskommune vil lyse ut prosjektmidler for 2022.

Målsetningen er å realisere prosjekter som skal bidra til operativ bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene. Prosjekter skal enten kunne bidra til økt kunnskap innenfor utvalgte områder, bidra med tilrettelegging og kapasitetsbygging, eller føre til økt økonomisk aktivitet, næringsutvikling og verdiskaping i nordområdene.

Det kan søkes støtte til enten forprosjekt eller hovedprosjekt

  • Forprosjekt defineres som et forarbeid som gjennomføres som vurderingsgrunnlag for et eventuelt hovedprosjekt.
  • Hovedprosjekt defineres som større prosjekter med flere samarbeidspartnere utenfor egen organisasjon. Prosjektene har varighet på minimum ett år. Det bør kunne vises til tidligere utført forarbeid/utredning/forprosjekt i søknad om hovedprosjekt.

Ordningen skal støtte opp under regjeringens nordområdestrategi, og midlene tildeles i tråd med forskrift for Arktis 2030

Prosjekter av utenrikspolitisk karakter skal søke støtte fra Utenriksdepartementet.

Enkeltbedrifter skal søke midler fra Innovasjon Norge Arktis. 

Søknadsfrist

Søknadsperioden er 03. mars til og med 31. mai 2022 kl. 12:00.

Opprett søknad hovedprosjekt Opprett søknad forprosjekt

Utfyllende opplysninger

Til toppen