Arrangementer og møteplasser

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har satt av 2 millioner kr til arrangementer og møteplasser som bidrar til nærings- og samfunnsutvikling i fylket.

Søknadsfrist: 01.06. 2020.

Søknader sendes inn via regionalforvaltning.no

Ordningen forvaltes av Næringsavdelingen og formålet med utlysningen er å støtte arrangement og møteplasser som bidrar til næring- og samfunnsutvikling i fylket.

Tiltakene må være relevant for flere kommuner og ta opp regionale spørsmål.

Samarbeid på tvers av kommuner, inkludering av privat næringsliv og unge vil telle positivt.

Mer informasjon om ordningen finner du på regionalforvaltning.no

Spørsmål? Kontakt oss!

Til toppen