FORREGION Arktis

FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionen) Arktis har som formål å mobilisere flere bedrifter/næringsmiljø til å benytte forskning i sine utviklingsprosjekter. Se under for om din bedrift kvalifiserer seg.

Hvem kan søke prosjektmidler?

 • SMB-bedrifter som er lokalisert i Troms og Finnmark fylke.
 • Bedrifter som i liten eller ingen grad har brukt FoU tidligere.
 • Prosjektene må være knyttet til: 
  Bedrifter i verdikjedene tilknyttet naturressurser og naturgitte fortrinn
 • FORREGON Arktis prioritere virkemidler og prosjekter innenfor to satsingsområder:  
  • Digitalisering og teknologi  
  • Bærekraft og grønn omstilling
 • I prosjektet må bedriften samarbeide med en godkjent forskningsinstitusjon.

Mer informasjon om de ulike virkemidlene og prosjektets satsningsområder finnes på FORREGION Arktis´ nettside

Søkerveiledning forprosjekt i bedrift

Forprosjekt i bedrift er et virkemiddel for bedrifter som ønsker å kjøpe inn forskningskompetanse til et utviklingsprosjekt i egen virksomhet. Tiltaket er rettet mot bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Gjennom ordningen kan det søkes om finansiering til innkjøp av forskningskompetanse. FORREGION Arktis kan støtte inntil 70 prosent av budsjetterte prosjektkostnader, maksimalt 320 000 kroner. Bedriften må stille med minimum 30 prosent egenfinansiering. Egenfinansiering i prosjektene kan være kontanter og/eller egeninnsats. Minst 70 prosent av støtten fra FORREGION Arktis til prosjektet skal brukes til kjøp av FoU-tjenester. Hvis støttebeløpet er på 200 000 kroner, innebærer det at 140 000 kroner må benyttes til kjøp av FoU.

Bedrifter som ønsker å søke om forprosjektmidler, må ta kontakt med kompetansemegler eller prosjektleder i FORREGION Arktis i forkant av innsendelse av søknad.

Kompetansemegleren kan bidra med å finne riktig forskningsmiljø og gi gode råd om utforming av prosjektet.

Mer informasjon om forprosjekt i bedrift og vurderingskriterier finnes på Forskningsrådets nettside

Det er løpende søknadsfrist.

Forventet saksbehandlingstid: 2-4 uker

Søkerveiledning:

 1. Søker kontakter kompetansemegler eller prosjektleder i FORREGION Arktis for å diskutere prosjektet
 2. Søker oppretter og fyller ut en elektronisk søknad via utlysningen på Forskningsrådets nettsider. Søknaden har 4 obligatoriske vedlegg:

Forskningsrådet sender søknadsdokumentene til fylkeskommunen som vurderer søknaden og innstiller den til bevilgning eller avslag. Basert på fylkeskommunens innstilling, bevilger eller avslår Forskningsrådet prosjektet. Fylkeskommunen informerer søker om vedtaket og sender bevilgnings- eller avslagsbrev.    

For mer informasjon, kontakt:

Troms:

Sigurd August Tonstad,
Troms og Finnmark fylkeskommune
E-post: sigurd.tonstad@tffk.no
Tlf: 77 78 80 72

Finnmark:

Mariam Jensen, 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
E-post: mariam.jensen@tffk.no
Tlf: 920 17 167

Til toppen