Kompetanse og rekruttering i Øst-Finnmark 2022

Midlene avsatt til utlysningen «Kompetanse og rekruttering i Øst-Finnmark» skal bidra til økt kompetanse og/eller økt rekruttering av personer med kompetanse som næringslivet i Øst-Finnmark har behov for.

Formål

Hovedutfordringen i regionen er mangelen på folk og kompetanse og det er behov for virkningsfulle rekrutteringstiltak som gir økt tilflytning og flere søkere til ledige stillinger.

Nyskapende pilotprosjekter med fokus på rekruttering av folk med den kompetansen næringslivet i Øst-Finnmark etterspør prioriteres. Det oppfordres til å vinkle prosjektet kreativt og se på muligheter for eksempelvis internasjonal rekruttering, rekruttering av innvandrere, utnyttelse av ubrukte arbeidskraftressurser e.l.

Det er ønskelig at prosjektets metoder og resultater skal være overførbart til flere bransjer og/eller regioner.

Søknadsfrist

Krisemidlene skal raskt ut til et kriserammet næringsliv.

Søknadsfrist er 11. november 2022.

 Søk støtte via regionalforvaltning.no

De som kan søke på utlysningen er:

  • Kommuner i Øst-Finnmark: Vardø, Vadsø, Tana, Nesseby, Sør-Varanger, Gamvik, Lebesby, Båtsfjord og Berlevåg
  • Næringshager
  • Inkubatorer
  • Kompetanseinstitusjoner
  • Utviklingsaktører

Søkere skal være lokalisert og ha aktivitet i det geografiske Finnmark, og prosjekter skal ha nedslagsfelt og effekt for Øst-Finnmark.

Utfyllende opplysninger:

Bakgrunn

Russlands krigføring i Ukraina har medført sterke vestlige sanksjoner mot Russland som igjen påvirker bedrifter i Øst-Finnmark. For å avhjelpe situasjonen har Stortinget gitt et ekstraordinært tilskudd på kr 50 mill. til mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling i Øst-Finnmark.

Formål med krisemidlene er å bidra til omstilling og utvikling av næringslivet og gi økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Av totalpotten på 50 mill. kr er 3 mill. kr satt av til utlysningen «Kompetanse og rekruttering i Øst-Finnmark».

Til toppen