Leverandørutviklingsprogrammet N2

N2 er et unikt treårig leverandørutviklingsprogram hvor eierne og samarbeidspartnerne har slått sammen økonomiske og menneskelige ressurser for å skape en helhetlig, overordnet satsing i Nord-Norge.

Programmet skal løfte nordnorske leverandører innen sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringene, samt tilgrensende næringer, høyere opp i verdikjeden. Bedriftsnettverk og klynger innen disse næringene i Nord-Norge kan søke om støtte fra N2.

Søknadsfrist for kompetansemidlene i N2 er 1. oktober 2020. Søknader om nettverksmidler og midler fra Forregion har løpende saksbehandling.

N2 skal

  • Øke konkurransekraften til nordnorske leverandører og kompetansemiljø innenfor sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringen og tilstøtende næringer
  • Skape et fremtidsrettet næringsliv gjennom FoU og bransje-overskridende samarbeid ved å se etter nye innovative satsinger
  • Forsterke og være komplementær til arbeid i eksisterende klynger og nettverk, og skape nye der det er behov
  • Fokusere på bærekraft kaldt klima, eksponerte forhold og landsdelens naturgitte fortrinn

Programmet har lyst ut inntil 27 millioner norske kroner i Kompetansemidler, inntil 12 millioner norske kroner i Nettverksmidler og prosjektmidler i Forregion N2 for å få muliggjort nye innovative og grenseoverskridende prosjekter i Nord-Norge.

Søknadsfristene er løpende. Les utlysningene ved å følge linkene under.

Søkbare midler i N2:

Kompetansemidler

Nettverksmidler

Forregion

Spørsmål? Kontakt oss!

Kontaktpersoner

Kompetansemidler

Organisasjon: Troms og Finnmark Fylkeskommune
Ressursgruppeleder Marit Magelssen Vambheim: marit.vambheim@tffk.no / 908 85 048

Organisasjon: Troms og Finnmark Fylkeskommune
Rune Eliassen: rune.eliassen@tffk.no / 911 28 749

Organisasjon: Nordland Fylkeskommune
Mariann Kristin Bakken: marbak@nfk.no / 951 92 610

Organisasjon: Sametinget
Anders Linga: Anders.Linga@samediggi.no / +47 78 47 40 35

Nettverksmidler

Organisasjon: Innovasjon Norge
Nordland: Heidi Therese Thommesen: Heidi.Therese.Thommesen@innovasjonnorge.no / +4797620979
Troms og Finnmark: Randi Abrahamsen: randi.abrahamsen@innovasjonnorge.no /+4795858680

Forregion

Organisasjon: Forskningsrådet
Elisabeth Blix Bakkelund: ehb@forskningsradet.no

Kompetansemegler Sjømat med virkeområde Nordland

Organisasjon: Kunnskapsparken Bodø
Kompetansemegler: Ann Cecilie Ursin Hilling: acuh@kpb.no / 90133729

Kompetansemegler Opplevelser med virkeområde Nordland

Organisasjon: Kunnskapsparken Helgeland
Kompetansemeglere: Torbjørn Aag og Marlene Jordbru: taa@kph.no / 905 20 561

Kompetansemegler samisk reiseliv med virkeområde Troms og Nordland

Organisasjon: Sápmi Næringshage
Kompetansemeglere: Antje Schlecht, Mikkel Sara og Solveig Ballo: solveig@sapminh.no / 95800516

Kompetansemegler samisk reiseliv med virkeområde Finnmark

Organisasjon: Visjona AS
Kompetansemegler: Vidar Andreassen: vidar@visjona.no / 91585863

Kompetansemeglere virkeområde Troms

VIT – Virkemidler for FoU og Innovasjon i Troms

Kompetansemeglere virkeområde Finnmark

FORREGION Finnmark

Mer informasjon finner du på programmets egne nettsider

Til toppen