Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser årlig ut tilskudd over ordningen Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midler). Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Søknadsportalen for høsten 2021 er åpen - søknadsfrist 15. oktober

 

Over ordningen gis det støtte til prosjekter som skal gjøre følgende:

  • Støtte opp om landbruksbasert næringsutvikling regionalt. Midlene har relativt bredt virkeområde. De skal bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og understøtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

Hvem kan søke?

  • Organisasjoner
  • Kommuner
  • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
  • Midlene kan også gis til foretak, dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning av at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Hvordan søke om midler

Midlene tildeles som tilskudd.

Søker skal benytte søke gjennom fylkeskommunens digitale forvaltningsportal; regionalforvaltning

Retningslinjer for ordningen finner du her. (DOCX, 21 kB)

 

Krav til søknad

Til toppen