Rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser årlig ut tilskudd over ordningen Rekrutterings- og kompetanseheving i landbruket (RK-midler). Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

For eventuelle søknader høsten 2021, se utlyste midler over RT-ordningen med frist 15. oktober.

 

Over ordningen gis det støtte til prosjekter som skal gjøre følgende:

  • Bidra til rekruttering, kompetanseheving og utdanning av næringsutøvere som ivaretar og styrker verdiskapingen i landbruket i Troms og Finnmark.

Hvem kan søke?

  • Landbruksorganisasjoner
  • Lag
  • Foreninger
  • Kommuner
  • Kursarrangører
  • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Hvordan søke om midler

Midlene tildeles som tilskudd. Søker skal benytte søke gjennom fylkeskommunens digitale forvaltningsportal; regionalforvaltning

Retningslinjer

Retningslinjer for ordningen finner du her. (DOCX, 21 kB)

Krav til søknad

Til toppen