Statskog SF - Midler til næringsutvikling

I samarbeidsavtalen mellom Statskog SF og Troms og Finnmark fylkeskommune lyses det årlig ut prosjektmidler for å styrke næringsutviklingen i kommuner hvor Statskog er stor grunneier.

Samarbeidsavtalens rammer er på 1 millioner kroner pr. år.

I 2020 gis det støtte til prosjekter som skal gjøre følgende:

  • Motivere til bruk av naturen gjennom tilrettelagt friluftsliv og derigjennom bidra til bedre folkehelse.
  • Forebygge og redusere slitasje på i naturen, gjennom forbedret håndtering av søppel, kjøring og parkering.
  • Initiere nye, og oppgradering av eksisterende tiltak som skal fremme friluftsliv. 

Hvem kan søke?

  • Grende- og bygdelag
  • Kommuner
  • Organisasjoner
  • Bedrifter

Søknadsfrist: 1. mai 2020.

Les mer om utlysningen her

Her kan du lese samarbeidsavtalen mellom Statskog SF og TFFK

Kontaktpersoner:

Statskog SF
Kåre Rasmussen
Tfl: 916 22 024
E-post: kra@statskog.no

TFFK
Stian Larsen
Tlf: 901 99 577
E-post: stian.larsen@tffk.no

Til toppen