Tilskudd til bredbåndsutbygging i 2021

Stortinget har for 2021 bevilget 264 millioner kroner til etablering av bredbåndstilbud i områder som ikke er kommersielt grunnlag for investering. Rammen for Troms og Finnmark er 16 514 320 kr.

Bare kommuner kan søke fylkeskommunen om støtte.

Oppdragsbrevet fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet til Troms og Finnmark fylkeskommune for 2021 finner du her (PDF, 183 kB)

Om ordningen

  • Midlene kan bare brukes til etablering av tilbud i områder som i dag har bredbåndstilbud med nedlastingshastighet på 30 Mbits eller under
  • Støtten er å anse som statsstøtte og gis tråd med gruppeunntak for støtte til bredbåndsutbygging, GBER
  • Lokale bidrag skal utgjøre minimum 25 prosent av de totale prosjektkostnadene

Prosessen for å sikre bredbåndstilbud har flere faser

  1. Avklare om det er eller planlegges etablert bredbåndstilbud i området gjennom kunngjøring i Doffin på minimum 4 uker.
  2. Kommuner søker og eventuelt innvilges støtte til etablering av tilbud i gitte områder.
  3. Fylkeskommunen lyser ut på vegne av kommunene prosjektene – kommersielle aktører kan søke om støtte til etablering av tilbud.
  4. Utbyggingsperiode

Frister for kommunen

20.april 2021: Kommunen må sende kart over aktuelle utbyggingsområder til fylkeskommune. Disse skal bruke i felles kunngjøring for å avklarte om det er eller planlegges etablert NGS-bredbåndstilbud i områdene. Skisse sendes postmottak@tffk.no og merkes 21/04809. 

20.mai 2021: Frist for å søke om støtte til etablering av bredbåndstilbud aktuelle utbyggingsområdene. Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no.

Obligatorisk vedlegg til søknad: Tilleggsskjema Bredbåndssøknad 2021 (DOCX, 21 kB)

Mer informasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har egen nettside med informasjon om ordningen for 2021 og tidligere år.

På nettsiden er også vilkår for å kunne gi offentlig støtte for å sikre bredbåndstilbud i ett område beskrevet.

Gå til nettsiden til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet her

Til toppen