Tilskudd til dagligvarebutikker i Troms

Kommunene i gamle Troms fylke har i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune en tilskuddsordning som har som mål å sikre befolkningen på mindre steder og bygdesamfunn et tilbud av dagligvarer i sitt nærområde.

Hvem kan søke?

Dagligvarebutikker i utkantstrøk søker via sine kommuner. Kommunen må være lokalisert i gamle Troms fylke.

Hvordan søke?

Butikken søker til sin kommune.

Søknadsskjema finnes her (PDF, 44 kB)

Retningslinjer (PDF, 184 kB)

Søknadsfrist

Søknadsfrist for butikker til kommunen er satt til 6. mai 2022.

Kommunenes frist for oversendelse av sine forslag til innstilling til Troms og Finnmark fylkeskommune er 3. juni 2022.

Målsetting og ramme

Tilskuddsordningen har som mål å sikre lokalbefolkningen på mindre steder og bygdesamfunn et tilbud av dagligvarer i sitt nærområde, gjennom tildeling av driftstilskudd til små butikker som tilbyr dagligvarer i slike samfunn.

Ordningens virkeområde er øyer og steder med lang avstand til nærmeste alternative dagligvaretilbud, og der kundegrunnlaget er for begrenset for å oppnå tilstrekkelig lønnsom drift av dagligvarehandelen.

Tilskuddene gis som «bagatellmessig støtte» i henhold til EØS avtalens regler om slike tilskudd.  Årets budsjettramme for tilskuddsordningen er 608 400 kroner inkludert annonseutgifter.

Bakgrunn

Tilskuddsordningen baserer seg på en samfinansiering av tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune og den enkelte kommune med en 50 prosent finansieringsandel fra hver.

Etter retningslinjene for tilskuddsordningen er kommunen forpliktet til å stå for «egenandel» for inntil 3 butikker i kommunen. Er det flere enn 3 butikker som tilfredsstiller kravene for tilskudd i en kommune, dekker fylkeskommunen hele støttebeløpet for de overskytende butikker.

Til toppen