Trafikksikkerhetsmidler

For å stimulere trafikksikkerhetsarbeidet i fylket forvalter Trafikksikkerhetsutvalget i Troms og Finnmark (TFTU) midler til trafikksikkerhetstiltak. Midlene kan benyttes til både fysiske og holdningsskapende prosjekter.

Fylkeskommunen har i henhold til vegtrafikklovens § 40 a et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. 

Hvem kan søke?

Kommuner, organisasjoner og privatpersoner kan søke på midler til trafikksikkerhetstiltak.

Støtte kan gis til følgende prosjekttyper:

  • Fysiske trafikksikkerhetstiltak langs fylkeskommunale- eller kommunale veier.
  • Holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid.
  • Planlegging av trafikksikkerhetstiltak inklusive regulering- og byggeplaner.
  • Pilotprosjekter som søker løsninger på lokale trafikksikkerhetsutfordringer.

Her kan du lese mer om søknadskrav og tildeling: Instruks for forvaltning av trafikksikkerhetsmidler (PDF, 233 kB)

Slik søker du

Send søknad elektronisk her

Søknadsfrist

Fristen for å søke trafikksikkerhetsmidler er 15. november 2021.

Til toppen