Midler til samiske formål i Finnmark

Tilskuddsordningen skal stimulere og tilleggerette for aktivitet tilknyttet urfolket samer. Midler kan søkes til tiltak som fremmer og styrker samisk språk og kultur i Finnmark. Neste søknadsfrist er 1. oktober 2023, , og gjelder for midler i 2024.

Loga sámegillii

Til toppen