Midler til samiske formål i Finnmark

Tilskuddsordningen skal stimulere og tilleggerette for aktivitet tilknyttet urfolket samer. Midler kan søkes til tiltak som fremmer og styrker samisk språk og kultur i Finnmark. Neste søknadsfrist er 1. april 2023.

Til toppen