Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BiO)

Bedriftsintern opplæring (BiO) er et arbeidsmarkedstiltak som fra 01. januar 2020 ble overført fra NAV til fylkeskommunene. 

BiO 2022

Merk!

Denne ordningen er kun søkbar for bedrifter med adresse i Finnmark.

Informasjon om hvordan ordningen for BIO-midler for Troms vil bli innrettet for 2022 vil komme på et senere tidspunkt.

I 2022 disponerer fylkeskommunene ikke lenger ekstra BiO-midler, da ordningen med ekstra koronatilskudd fra staten er avsluttet.

I Troms og Finnmark er samlet tilskuddspott for midler til bedriftsintern opplæring i 2022 er dermed ca. 2,5 millioner kroner. BiO-potten fordeles likt mellom Vest/Troms og Øst/Finnmark, med 50% til hver region: 1,25 mill. kr.

I Finnmark vil BiO-midlene forvaltes som tidligere år, som en søkbar tilskuddsordning for små og mellomstore bedrifter.


I Troms vil årets BiO-midler ikke lyses ut. Forvaltning av midler i vest/Troms er under behandling.
Øst-Finnmark er tilført krisemidler grunnet krigen i Ukraina. Kr 3,9 mill. er tilført BiO-ordningen og vil tildeles bedrifter i Øst-Finnmark.

Krisemidlene skal raskt ut til næringslivet og søknader behandles fortløpende
Følgende kommuner er inkludert i region Øst-Finnmark: Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Nesseby, Tana, Båtsfjord, Berlevåg og Sør-Varanger.


For ordinære BiO-midler er søknadsfrist 1. oktober 2022.

Hvem kan få støtte?

Små og mellomstore bedrifter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller skal etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

Slik søker du

Søknad sendes via regionalforvaltning.no. Søknadsportalen åpner 20. juni.

Søknad må inneholde:

 • Beskrivelse av kurs/opplæringstilbud.
 • Plan for hvordan opplæringen skal gjennomføres.
 • Tidsplan for opplæringen.
 • Beskrivelse av samarbeidspartner/kursaktør.
 • Budsjett og finansieringsplan (med egenfinansiering).

Hva kan gis i støtte?

Maksimalt tilskuddsbeløp er kr 200 000,-.

Tilskuddet skal dekke kostnader knyttet til opplæring og lønnsutgifter til deltakerne i opplæringsperioden. Opplæringstiden for hver deltaker kan ikke være lenger enn 26 uker.

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens omstillingsbehov, opplæringens betydning for videre utvikling av bedriften, plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at virksomheten vil klare å gjennomføre planen.

Vilkår for støtte

 • Det gis kun støtte til private bedrifter og enkeltpersonforetak. 
 • Utgifter til opplæring skal alltid utgjøre minst 1/3 av støtteberettiget beløp.
 • Tilskudd til lønnsutgifter kan ikke overstige 2/3 av støtteberettiget beløp. Personer som er permittert og mottar dagpenger fra NAV, kan ikke få tilskudd til lønnsutgifter.
 • Det kan ikke gis flere tilskudd til det samme opplæringsprosjektet.
 • Det kan foretas delutbetaling på inntil 75 prosent av tilsagnet ved oppstart av prosjektet. 
 • Støtten gis om bagatellmessig støtte (se retningslinjer).
 • Vilkårene vil til enhver tid ligge innenfor rammen av de begrensinger og muligheter som lovverket utgjør.

Se retningslinjene for ytterligere vilkår og fullstendige søknadskrav. (PDF, 248 kB)

Kontaktpersoner

Finnmark:

Merethe Wille, merethe.wille@tffk.no
Konsulent, VKI Finnmark
Tlf. 957 43 639

Troms:

Stein Halvar Støver, stein.halvar.stover@tffk.no
Seniorrådgiver, Næring, Troms
Tlf. 950 80 332

Til toppen