Tilskudd til studieforbund i Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune gir tilskudd til drifts- og aktivitetstilskudd og tilretteleggingstilskudd for studieforbund i Finnmark.

Tildelingen er begrunnet i Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven). Loven med forskrifter trådte i kraft 1. januar 2010.

Retningslinjer

  • Tilskudd tildeles studieforbund som er godkjent etter § 5 i Lov om voksenopplæring
  • Drifts- og aktivitetstilskudd tildeles etter antall godkjente studietimer fra foregående år, basert på innrapportert kurstimer til SSB
  • Tilretteleggingstilskudd tildeles etter søknad med tiltak for grupper med behov for spesiell tilrettelegging og tiltak som fremmer sosial og kulturell integrering
  • Tilskudd tildeles studieforbund etter handlingsplan for aktivitet kommende år
  • Tilskudd tildeles etter søknad. Det søkes om begge tilskuddene i samme søknad
  • Årlig søknadsfrist er 15. mai. Søknad sendes til postmottak@ttfk.no
  • Tilskuddene utbetales innen 1. oktober
  • Det skal leveres årsmelding og regnskap

Send inn søknad

Søknadene sendes som vedlegg i e-post til postmottak@tffk.no

Søknadsfrist

15. mai

Ny frist for søknad om tilretteleggingstilskudd, 1. oktober, i henhold til retningslinjene, sendes postmottak@tffk.no.

Kontakt

Heikki Knutsen

Seksjonsleder, Kunst- og kulturutvikling Finnmark

Send e-post til heikki.knutsen@tffk.no

Mobil: +47 93 25 30 77

Til toppen