Fylkeskulturpris

Troms og Finnmark fylkeskommune deler årlig ut en fylkeskulturpris. Fylkesrådet ønsker med prisen å gi honnør til en aktør som har gjort en særlig innsats i og for kunst- og kulturlivet i Troms og Finnmark.

Frist for å sende inn forslag på kandidater: 25. oktober. Forslag med begrunnelse sendes som epost til postmottak@tffk.no.

Retningslinjer

1. Troms og Finnmark fylkeskommune deler årlig ut en fylkeskulturpris.

2. Fylkeskulturprisen er på kr. 20 000

3. Formålet med fylkeskulturprisen er å gi honnør og anerkjennelse til mottaker av prisen, og å støtte skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i Troms og Finnmark fylke.

4. Fylkeskulturprisen kan tildeles skapende/utøvende kunstnere eller andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en særlig innsats for eller i kulturlivet i Troms og Finnmark

5. Fylkeskulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, institusjoner og/ eller organisasjoner.

6. Mottakeren skal være bosatt i Troms og Finnmark, eller ha særlig tilknytning til fylket gjennom sin kunstneriske eller kulturelle virksomhet.

7. Kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner kan foreslå kandidater til kulturprisen. Fylkesrådet beslutter etter innstilling fra fylkesråden med ansvar for kultur. Offentliggjøring og overrekkelse av fylkeskulturprisen skjer i fylkestinget i desember.

8. Frist for innsendelse av forslag til kandidater fastsettes av administrasjonen

Til toppen