Tilgjengelighetsprisen

Tilgjengelighetsprisen tildeles en enkeltperson, organisasjon, bedrift eller kommune som har gjort en særlig innsats for å fremme universell utforming av samfunnet, eller på annen måte arbeidet utover det vanlige for å bedre tilgjengeligheten for alle i sitt lokalmiljø eller fylke.

Prisen består av et diplom, et kunstverk og et prisbeløp på 10 000 kroner.

Nominasjonsfrist 2023

1. september

Kriterier for tildeling

Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for prisen: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Dette skal bidra til å forme et samfunn som forenkler livet for mennesker med ulike ferdigheter, og i alle aldre.

Hvem kan nominere kandidater?

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Forslaget må begrunnes.

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til: postmottak@tffk.no

Bedømmelse

  • Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark innstiller én vinner til fylkestinget
  • Tiltaket/løsningen vurderes ut fra et helhetlig kvalitetsperspektiv
  • Universell utforming, innovasjon, materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse inngår i helhetsperspektivet
  • Brukermedvirkning i utvikling av tiltaket/løsningen skal vektlegges
  • Tilgjengelighetsprisen kan ikke gis til personer som er ansatt av det offentlige med ansvaret for universell utforming/planlegging

Prisutdeling

  • Prisen deles fortrinnsvis ut under fylkestingssamling i desember
  • Fylkesordfører, leder eller nestleder i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark foretar utdelingen av prisen
  • Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark dekker alle utgifter i forbindelse med prisutdelingen
  • Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut

Se også:

Til toppen