Tilgjengelighetsprisen

Bildecollage av en lekeplass, en trapp, heisknapper med blindeskrift og en tursti tilrettelagt for rullestolbrukere. - Klikk for stort bildeTilgjengelighetsprisen tildeles en enkeltperson, organisasjon, bedrift eller kommune som har gjort en særlig innsats for å fremme universell utforming av samfunnet, eller på annen måte arbeidet utover det vanlige for å bedre tilgjengeligheten for alle i sitt lokalmiljø eller fylke.

Prisen består av et diplom, et kunstverk og et prisbeløp på 10 000 kroner.

Nominasjonsfrist:

1. september hvert år

Kriterier for tildeling

Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for prisen: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Dette skal bidra til å forme et samfunn som forenkler livet for mennesker med ulike ferdigheter, og i alle aldre.

Hvem kan nominere kandidater?

Alle kan foreslå kandidater til prisen. Forslaget må begrunnes.

Forslag til kandidat med begrunnelse sendes til: postmottak@tffk.no

Bedømmelse:

  • Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark innstiller én vinner til fylkestinget
  • Tiltaket/løsningen vurderes ut fra et helhetlig kvalitetsperspektiv
  • Universell utforming, innovasjon, materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse inngår i helhetsperspektivet
  • Brukermedvirkning i utvikling av tiltaket/løsningen skal vektlegges
  • Tilgjengelighetsprisen kan ikke gis til personer som er ansatt av det offentlige med ansvaret for universell utforming/planlegging

Prisutdeling

  • Prisen deles fortrinnsvis ut under fylkestingssamling i desember
  • Fylkesordfører, leder eller nestleder i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark foretar utdelingen av prisen
  • Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Troms og Finnmark dekker alle utgifter i forbindelse med prisutdelingen
  • Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut

Se også:

Til toppen