Endring i Tannhelsetjenestens tilbud til aldersgruppen 21-26 år

Endringen innebærer at personer i aldersgruppen 21- 24 år får 75% rabatt på tannbehandling utført i den offentlige tannhelsetjenesten.

En kvinne smiler til kamera, bak henne kan man se et skiltet bygg, på skiltet står det "Troms fylkeskommune - Sør Tromsøya hovedtannklinikk" - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) foran Sør Tromsøya hovedtannklinikk Thomas Birkeland/TFFK

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) ønsker ordningen velkommen og er fornøyd med at rødgrønt samarbeid setter fokus på tannhelse. 

– Å ha tannklinikker i nord er en viktig del av vår helsetjeneste. Vi hilser velkommen satsinga på tannhelse for unge voksne, og fremover vil det være viktig for oss å identifisere hvilke nye satsinger som vil være rett for folk i nord! sier Torbergsen.

Iverksatt

Det nye tilbudet er allerede iverksatt og innebærer også at personer som er under tannbehandling i disse dager kun betaler 25% av ordinær pris på behandlingen.

Endringen innebærer en utvidelse av dagens ordning med 50 % moderasjon for 21 og 22 åringer som ble vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

Innbyggere som er 25 år eller eldre er ikke en del av det utvidede tilbudet. Ordningen med at 25 og 26 åringer som har fått 50% rabatt hittil i år faller bort.

Timebestilling  gjøres til den lokale tannklinikken. Ved enkelte klinikker kan det påregnes noe ventetid før man får time.

Til toppen