Milliontap for tannhelsetjenesten

En tannlegestol på et tannlegekontor. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfotoMyndighetenes krav om nedstenging av tannklinikkene i Troms og Finnmark den 12. mars under koronaepidemien, har ført til månedlige titalls milliontap av inntekter for fylkeskommunen. Nå vil fylkesrådet ha møte med departementet.

Vi taper 10 millioner per måned, og til nå har ikke myndighetenes tiltakspakker kompensert for noe av dette, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Ingen kompensasjon for tannhelse

Regjeringa har laget pakker som skal ivareta inntektsbortfall og merkostnader som følge av koronaviruset, men statens krisepakker har ikke kompensert for inntektstap innenfor tannhelse, sier hun.

Fylkesråden mener tannklinikkene i Troms og Finnmark kan sammenlignes med private bedrifter som fikk krav om stenging over natta, og som derfor kvalifiserer for kompenserende tiltak. Dette fordi Troms og Finnmark er et distriktsfylke med mange små kommuner med få private tannklinikker sammenliknet med de store bykommuner, der fylkestannhelsetjenesten sørger for tannhelse til en stor andel av voksne pasienter.

Vi er helt på topp i landet når det kommer til voksne betalende pasienter, uttaler fylkesråd Eriksen Balto (Sp).

Stort etterslep

Stengingen har medført et stort etterslep på behandling av tannhelsepasienter som etter loven er fritatt for betaling. Dette gjelder barn, ungdom, eldre, langtidssyke og uføre pasienter, som igjen medfører at behandling av betalende pasienter blir skjøvet på lengre ut i tid.

Dette etterslepet og den reduserte kapasiteten utgjør i seg selv et tilleggstap på åtte millioner kroner.

Ber om møte

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune ber nå nasjonale myndigheter om dekning av de påførte utgiftene på 18 millioner per måned ved neste tiltakspakke. Fylkesrådet ber nå også om et møte med helse og omsorgsdepartementet for å redegjøre om disse utfordringene, som hun karakteriserer som en utfordring for distriktsfylker.

Tap innen tannhelsetjenesten har rammet oss mer nordpå enn fylker i sør, der de voksne betalende pasientene har mulighet til å besøke private tannklinikker. De private tannlegene får dekket 90 prosent av sine utgifter, dvs. kostnader til husleie, forsikringer, inntektstap og andre utgifter etter omsetningstall, uten egenandel. De samme regler må også gjelde for våre klinikker, mener Eriksen Balto (Sp).

Slik ordninga er i dag, står vi igjen med regninga alene, og det kan vi ikke akseptere, sier Eriksen Balto (Sp) avslutningsvis.

Til toppen