Prisliste

Her finner du informasjon om takster for tannhelsetjenester og behandling i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Takster for 2023

  • Der TFFK ikke har egne takster brukes tidsdebitering
  • Betalende pasienter: Akutt utenom kontortid ordinære honorarer (minimum 30 minutter) + 75%, I tillegg kommer eventuelt kjøring til akuttutrykning med kr 290,-
  • All behandling skjer mot kontant betaling
  • Ved ikke-møtt timer som ikke er avbestilt/varslet 24 timer før avtalt tid, belastes med et honorar på 630,-
  • For gruppe D (19-20 åringer) brukes trygdens honorar takster ( se fullstendig prisliste) og 75% trekkes fra på sluttsummen

21- og 22-åringer

Stortinget har vedtatt å utvide tilbudet i den offentlige tannhelsetjenesten for 21- og 22-åringer. Alle som innen utgangen av kalenderåret fyller 21 og 22 år, vil kunne motta undersøkelse og behandling med 50 prosent rabatt når den offentlige tannhelsetjenesten oppsøkes. 

Les mer om dette her

Se også:

Til toppen