Prisliste

Her finner du informasjon om takster for tannhelsetjenester og behandling i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Takster for 2020

Takstene gjelder allmennpraktiserende tannleger og tannpleiere i tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark fylkeskommune. 
Oversikten over takster kan også lastes ned her (PDF, 91 kB)

Takster for 2020
Takst nr Tjeneste/behandling TFFK normal takst
A GENERELLE TJENESTER  
1 Konsultasjon/undersøkelse/utredning 750
1-3 Recall us ,bw, puss, tannsteins fjerning ,informasjon inntil 5 min for tannlege og 10 min tannpleier.  Fastpris for recall-us, brukes både av tannlege og tannpleier. Brukes når pas er inne til recall der det ikke er aktuelt med refusjon for undersøkelsen.  1100
4 Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser 350
5 Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser 635
6 Lokal og regional anestesi 185
  Timehonorar tannpleier 1284
  Timehonorar tannlege 2040
  Timehonorar spesialist  2352
B FOREBYGGENDE BEHANDLING  
101 Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling 950
C KONSERVERENDE BEHANDLING OG EDONTOLOGISK BEHANDLING  
200 Fissurforsegling 340
201 Preparering og fylling 1 flate,  kompositt 900
201-1 Preparering og fylling 1 flate,,  glassionomer , Trygdens takst nr 201 750
202 Preparering og fylling, 2 flater, kompositt 1370
202-1 Preparering og fylling, 2 flater, glassionomer , Trygdens takst nr 202 1270
203 Preparering og fylling, 3 eller flere flater, kompositt  1710
203-1 Preparering og fylling, 3 eller flere flater, glassionomer, Trygdens takst nr 203 1610
204 Midlertidig fylling og fiksering i forbindelse med tanntraumer 500
205 Oppbygning av tannkrone i plastisk materiale 2060
206 Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi 900
207 Non-operativ behandling av kariessykdom 420
210 Rotfylling av fortenner/hjørnetenner(tann1 til 3) 3715
211 Rotfylling av premolarer(tann 4 til 5) 4170
212 Rotfylling av molarer (tann6-8) 5280
  Takstene for rotfylling er prosedyretakster som inkluderer bedøvelse og nødvendigerøntgen, kun start røntgen debiteres med rtg takst. Akutt behandling utføres etter timehonorar.   
D PROTETISK BEHANDLING *)  
304 Helkrone,3/4-krone,pinkrone, gull/porselens innlegg. 4 fl. el. Mer *)  4250
304-1 Bropilar, Trygdens takst nr 304 5000
300-1 Tillegg  til takst 301-304 kroner/innlegg ved bruk av adhesiv teknikk 960
307 Mellom- og ekstensjonsledd v/bro *) 1200
308 Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse *) 4250
308-1 Pilar i implantatbro, Trygdens takst nr 308 5000
309 Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid *) 1200
310 Hel over eller underkjeveprotese*) 6000
311 Helsett*) 9200
*) Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster, i Trygdens takster er tekniker inkludert  
I LABORATORIEPRØVER OG RØNTGENUNDERSØKELSER  
801 Taking av prøver til laboratorieundersøkelser (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) 420
802 Tannrøntgen, pr bilde 110
804 Ortopantomografi - OPG  640
  • Der TFFK ikke har egne takster brukes  tidsdebitering.
  • Betalende pasienter: Akutt utenom kontortid ordinære honorarer (minimum 30 minutter) + 75% i akutt, I tillegg kommer eventuelt kjøring til akuttutrykning med kr 270,-. 
  • All behandling skjer mot kontant betaling. Utsending av regninger og liknende medfører ekspedisjons- og eventuelt rentetillegg.
  • Ved ikke-møtt timer som ikke er avbestilt/varslet 24 timer før avtalt tid, belastes et honorar på 600,-. Honoraret er det samme for  tannleger og tannpleiertimer.
  • For gruppe D (19-20 åringer) brukes trygdens honorar takster og 75% trekkes fra på sluttsummen.

Se også

Fullstendig prisliste 2020 (PDF, 139 kB)

Til toppen