Prisliste

Her finner du informasjon om takster for tannhelsetjenester og behandling i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Takster for 2022

I tabellen under er en oversikt over et utvalg av takstene, som gjelder allmennpraktiserende tannleger og tannpleiere i tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark fylkeskommune. 

En fullstendig og utskriftsvennlig oversikt over takstene kan lastes ned her (PDF, 91 kB)

Prisliste 2022
Tjeneste/behandling Pris 
Konsultasjon/undersøkelse/utredning 790,-
Omfattende undersøkelse. 1100,-
Undersøkelse,  røntgen og enkel puss    1160,-
Undersøkelse akutt Timehonorar
Undersøkelse og diagnostikk hos spesialist 1100,-
Omfattende undersøkelse og diagnostikk hos spesialist 1675,-
Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser 370,-
Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser 665,-
Bedøvelse 195,-
Kirurgisk oppdekning 430,-
Timehonorar tannpleier 1356,-
Timehonorar tannlege 2160,-
Timehonorar spesialist  2520,-
Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling 1000,-
Liten fylling 950,-
Middels stor fylling 1440,-
Stor fylling 1800,-
Midlertidig fylling  530,-
Oppbygning av tannkrone i plastisk materiale 2170,-
Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi 950,-
Rotfylling av fortenner/hjørnetenner(tann1 til 3) 3910,-
Rotfylling av premolarer(tann 4 til 5) 4390,-
Rotfylling av molarer (tann6-8) 5560,-
Gull/porselensinnlegg 1 flate. Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster 2145,-
Gull/porselensinnlegg 2 flater. Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster 3365,-
Gull-/porselensinnlegg, 3 flater. Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster 4055,-
Permanent helkrone og  innlegg med 4 flater. Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster 4475,-
Bropilar. Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster  5265,-
Tillegg  for kroner/innlegg ved bruk av adhesiv teknikk 1010,-
Resinsementert bro. Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster 2635,-
Støpt konus/rotkappe. Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster 2135,-
Mellom- og ekstensjonsledd v/bro. Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster 1260,-
Implantatbasert krone/pilar i bro. Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster 4475,-
Pilar i implantatbro. Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster 5265,-
Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid. Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster 1260,-
Hel over eller underkjeveprotese. Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster 6315,-
Helsett. Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster 9685,-
Delprotese. Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster fra 2145,- til 6315,-
Rebasering , reparasjon. Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster 1610,-
Stent ved behandling med implantat. Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster 1240,-
Dekkprotese på 2 implantater, tannløs underkjeve, inklusiv tanntekniker. 23730,-
Ukomplisert ekstraksjon av tann eller rot 930,-
Komplisert ekstraksjon, ikke kirurgi   1130,-
Ekstraksjon av ytterligere tann/rot i samme region/seanse 400,-
Biopsi/eksisjon 1475,-
Incisjon av abscess 1210,-
Fjerning av retinert tann/dyptliggende tannrot 2685,-
Kirurgisk tannimplantatbehandling, første implantat 16630,-
Kirurgisk tannimplantatbehandling, tillegg pr. implantat 9685,-
2 Implantater ved tannløs underkjeve 24420,-
NB: Utgifter til engangs og sterilt spesialutstyr ved større kirurgiske inngrep debiteres i tillegg til honoraret for behandlingen  
Systematisk behandling av marginal periodontitt 30 minutter 1160,-
Tillegg for kirurgisk inngrep ved behandling av m. periodontitt 1115,-
Fiksering/midlertidig løsning 1475,-
Modell pr. kjeve 530,-
Soklet modell/Studiemodell per sett 1075,-
Pasientfoto, fire første 90,-
Pasientfoto etter de fire første 25,-
Bittskinne teknikker utgifter kommer i tilegg 2145,-
Injeksjon i kjeveledd 1010,-
Hjemmebleking en kjeve, inklusiv  skinne og  blekemiddel 3000,-
Hjemmebleking begge kjever, inklusiv skinne og blekemiddel 4500,-
Ekstra blekemiddel en sprøyte 200,-
Taking av prøver til laboratorieundersøkelser (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) 440,-
Tannrøntgen, pr bilde 120,-
Ortopantomografi - OPG  670,-
Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse (bakteriell identifikasjon med resistens) 800,-
Porto pr  gang det sendes pakke, pris er minimum ellers faktisk porto 90,-
  • Der TFFK ikke har egne takster brukes tidsdebitering
  • Betalende pasienter: Akutt utenom kontortid ordinære honorarer (minimum 30 minutter) + 75%, I tillegg kommer eventuelt kjøring til akuttutrykning med kr 290,-
  • All behandling skjer mot kontant betaling
  • Ved ikke-møtt timer som ikke er avbestilt/varslet 24 timer før avtalt tid, belastes med et honorar på 630,-
  • For gruppe D (19-20 åringer) brukes trygdens honorar takster ( se fullstendig prisliste) og 75% trekkes fra på sluttsummen

21- og 22-åringer

Stortinget har vedtatt å utvide tilbudet i den offentlige tannhelsetjenesten for 21- og 22-åringer. Alle som innen utgangen av kalenderåret fyller 21 og 22 år, vil kunne motta undersøkelse og behandling med 50 prosent rabatt når den offentlige tannhelsetjenesten oppsøkes. 

Les mer om dette her

Se også:

Til toppen