Prisliste

Her finner du informasjon om takster for tannhelsetjenester og behandling i Troms og Finnmark fylkeskommune for 2020. 

I tabellen under vises et utdrag av takstene for 2020. For hele oversikten over alle takster, se her (PDF, 125 kB).

Takster 2020 endelig
  TAKSTER FOR 2020  
  Allmenpraktiserende tannlege i  Troms og Finnmark fylkeskommune  
Takst nr Tjeneste/behandling TFFK normal takst
A Generelle tjenester  
1 Konsultasjon/undersøkelse/utredning 750
1-2 Brukes i forbindelse med omfattende undersøkelser 1040
1a Undersøkelse hos tannlege/tannpleier 0-18år 590
     
     
1e Undersøkelse akutt, timehonorar  
1-3 Recall us ,bw, puss, tannst.fjerning ,info inntil 5 min for tannlege og 10 min tannpleier, inkl hygtiltak.  Fastpris for recall-us, brukes både av tannlege og tannpleier. Brukes når pas er inne til recall der det ikke er aktuelt med refusjon for undersøkelsen.  1060
2 Undersøkelse hos spesialist 1040
3 Omfattende undersøkelse hos spesialist 1550
4 Enkel etter kontr.etter kir. inngrep, periodontal beh. og oralmedisinsk us 350
5 Omfattende etterkontroll etter kir.inngrep og oralmed. us. 635
6 Lokal og regional anestesi 185
7 Tileggstakst for premedikasjon per os 680
8 Tileggstakst for behandling under lystgassanalgesi 1360
9 Tileggstakst ved behandling under narkose 2720
10 Rapportering til bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer som trygden
13 Kirurgisk oppdekning 410
  Timehonorar tannpleier 1176
  Timehonorar tannlege 2040
  Timehonorar spesialist  2352
B Forebyggende behandling  
101 Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling 920
C Konserverende behandling og endodontisk behandling  
201-1 Preparering og fylling 1 flate, glassionomer og enkel kompositt 750
201-2 Preparering og fylling 1 flate, kompositt molarer 900
202-1 Preparering og fylling, 2 flater, glassionomer og enkel kompositt 1270
202-2 Preparering og fylling, 2 flater, kompositt molarer 1370
203-1 Preparering og fylling, 3 eller flere flater, glassionomer og enkel kompositt 1610
203-2 Preparering og fylling, 3 eller flere flater, kompositt molarer 1710
204 Midlertidig fylling 500
205 Oppbygning av tannkrone i plastisk materiale 2060
206 Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi 900
207 Non-operativ behandling av kariessykdom 420
210 Rotfylling av fortenner/hjørnetenner(tann1 til 3) 3715
211 Rotfylling av premolarer(tann 4 til 5) 4170
212 Rotfylling av molarer (tann6-8) 5280
213 Tillegg for nødvendig skifte av innlegg ved rotfylling (nekrose) utover to seanser 0
214 Tillegg ved bruk av Pro Taper Next  
  Endotakstene er en prosedyretakst som inkluderer anestesi og nødvendige rtg, kun start rtg debiteres med rtg takst. Akutt behandling utføres etter timehonorar.   
D Protetisk behandling *)  
301 Gull/porselensinnlegg 1 flater *) 2040
302 Gull/porselensinnlegg 2 flater *) 3200
303 Gull/porselensinnlegg 3 flater *) 3850
304-1 Helkrone,3/4-krone,pinkrone, gull/pors.innl. 4 fl. el. Mer *) 4250
304-2 Bropilar 5000
XXX Tillegg  til takst 301-304 kroner/innlegg ved bruk av adhesiv teknikk 960
305 Resinsementert bro *) 2480

Der TFFK ikke har egne takster brukes trygdens takster eller tidsdebitering. Betalende pasienter: Akutt utenom kontortid ordinære honorarer (minimum 30 minutter) + 75% i akutt, I tillegg kommer eventuelt kjøring til akuttutrykning med kr 270,-. 

All behandling skjer mot kontant betaling. Utsending av regninger og liknende medfører ekspedisjons- og evnt. rentetillegg. Forsømte timer som ikke er avbestilt/varslet 24 timer før avtalt tid, belastes med kr.1200.- pr. time hos tannlege. Tilsvarende takst hos tannpleier er kr. 792.-.  Normalt så tar man kun for 30 minutter selv om man har satt opp 45 eller 60 minutter, det vil si 600,- hos tannlege og 396 hos tannpleier.

For gruppe D (19-20 åringer) brukes trygdens honorar takster og 75% trekkes fra på sluttsummen.

Til toppen