Prisliste

Her finner du informasjon om takster for tannhelsetjenester og behandling i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Takster for 2021

Takstene gjelder allmennpraktiserende tannleger og tannpleiere i tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark fylkeskommune. 
Oversikten over takster kan også lastes ned her (PDF, 22 kB)

Takster 2021
Takst nr Tjeneste/behandling TFFK normal takst
A Generelle tjenester  
1 Konsultasjon/undersøkelse/utredning 770
1-3 Recall us, bw, puss, tannsteinsfjerning, informasjon inntil 5 min for tannlege og 10 min tannpleier.  Fastpris for recall-us, brukes både av tannlege og tannpleier. Brukes når pas er inne til recall der det ikke er aktuelt med refusjon for undersøkelsen. 1130
4 Enkel etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser 360
5 Omfattende etterkontroll etter kirurgiske inngrep, periodontal behandling og oralmedisinske undersøkelser 650
6 Lokal og regional anestesi 190
  Timehonorar tannpleier 1320
  Timehonorar tannlege 2100
     
B Forebyggende behandling  
101 Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling 975
C Konserverende behandling og endodontisk behandling  
200 Fissurforsegling 350
201 Preparering og fylling 1 flate,  kompositt 925
201-1 Preparering og fylling 1 flate,,  glassionomer , Trygdens takst nr 201 770
202 Preparering og fylling, 2 flater, kompositt 1405
202-1 Preparering og fylling, 2 flater, glassionomer , Trygdens takst nr 202 1305
203 Preparering og fylling, 3 eller flere flater, kompositt  1755
203-1 Preparering og fylling, 3 eller flere flater, glassionomer, Trygdens takst nr 203 1655
204 Midlertidig fylling og fiksering i forbindelse med tanntraumer 515
205 Oppbygning av tannkrone i plastisk materiale 2115
206 Stiftforankring i rotkanal ved fyllingsterapi 925
207 Non-operativ behandling av kariessykdom 430
210 Rotfylling av fortenner/hjørnetenner(tann1 til 3) 3815
211 Rotfylling av premolarer(tann 4 til 5) 4285
212 Rotfylling av molarer (tann6-8) 5425
  Takstene for rotfylling er prosedyretakster som inkluderer bedøvelse og nødvendigerøntgen, kun start røntgen debiteres med rtg takst. Akutt behandling utføres etter timehonorar.   
D Protetisk behandling *)  
304 Helkrone,3/4-krone,pinkrone, gull/porselens innlegg. 4 fl. el. Mer *)  4365
304-1 Bropilar, Trygdens takst nr 304 5135
300-1 Tillegg  til takst 301-304 kroner/innlegg ved bruk av adhesiv teknikk 985
307 Mellom- og ekstensjonsledd v/bro *) 1230
308 Implantatbasert krone/pilar i bro, inkludert distanse *) 4365
308-1 Pilar i implantatbro, Trygdens takst nr 308 5135
309 Mellom- og ekstensjonsledd ved implantatbasert broarbeid *) 1230
310 Hel over eller underkjeveprotese*) 6160
311 Helsett*) 9450
*) Utgifter til tannteknikk og porto kommer i tillegg til TFFKs takster, i Trygdens takster er tekniker inkludert  
I Laboratorieprøver og røntgenundersøkelser  
801 Taking av prøver til laboratorieundersøkelser (mikrobiologi, patologi, biokjemi, hematologi og spyttprøver) 430
802 Tannrøntgen, pr bilde 115
804 Ortopantomografi - OPG  655
  • Der TFFK ikke har egne takster brukes  tidsdebitering
  • Betalende pasienter: Akutt utenom kontortid ordinære honorarer (minimum 30 minutter) + 75% i akutt, I tillegg kommer eventuelt kjøring til akuttutrykning med kr 290,-
  • All behandling skjer mot kontant betaling. Utsending av regninger og liknende medfører ekspedisjons- og eventuelt  rentetillegg.
  • Ved ikke-møtt timer som ikke er avbestilt/varslet 24 timer før avtalt tid, belastes med et honorar på 615,-. Honoraret er det samme for  tannleger og tannpleier timer.
  • For gruppe D (19-20 åringer) brukes trygdens honorar takster og 75% trekkes fra på sluttsummen

Se også

Fullstendig prisliste 2021 (PDF, 81 kB)

Til toppen