Universitetstannklinikken

Åpningstider:
Mandag-fredag: 08.00 - 15.30. Telefontid er i samme tidsrom.

Vår besøksadresse:
Universitetstannklinikken
TANN-bygget, 2. etasje
Hansine Hansens veg 86
9019 Tromsø

Postadresse:
Universitetstannklinikken
Postboks 2407 
9271 Tromsø

Leder:
John Magnus Nergård: john.magnus.nergaard@tffk.no, 974 29 933

Kontaktinformasjon:
Telefon: 960 92 070
Av hensyn til personvern tar vi ikke timebestilling over e-post.
For andre henvendelser eller spørsmål, send e-post til universitets.tk@tffk.no.

Om klinikken

Universitetstannklinikken i Tromsø er en del av Den offentlige Tannhelsetjenesten i Troms, og gir klinisk opplæring for tannpleier- og tannlegestudenter i samarbeid med UiT - Norges Arktiske Universitet.

Klinikken har nær 40 stillinger, fordelt på tannleger, sekretærer, tannpleiere, administrasjon og ledelse. Troms fylkeskommune er en IA-bedrift.

Oppgavene vi utfører

Tannhelsesekretær: Våre sekretærer arbeider i team med tannleger ved pasientbehandling og ved den kliniske studentveiledningen. I tillegg vil det være administrative oppgaver, samt oppgaver i steril og resepsjon.

Tannpleier: Arbeidsoppgavene er varierte med klinisk veiledning og evt. undervisning av studenter, egen pasientbehandling av barn og voksne samt administrative oppgaver.

Tannlege/veileder: Arbeidsoppgavene er varierte med klinisk veiledning og evt. undervisning av studenter, egen pasientbehandling av barn og voksne, samt administrative oppgaver.

Administrasjon

John Magnus Nergård
Leder
E-post: john.magnus.nergaard@tffk.no
Telefon: 974 29 933

Lill Katrin Nilsen
Klinikksjef
E-post: lill.katrin.nilsen@tffk.no  
Telefon: 960 92 070 (Resepsjon Universitetstannklinikken)

Berit Fagerli
E-post: berit.fagerli@tffk.no
Adm. konsulent
Telefon: 948 58 872

Åshild Wilhelmsen
E-post: ashild.wilhelmsen@tffk.no
Klinikkoordinator
Telefon: 905 19 228

Til toppen