Tilbud for 21- og 22-åringer

Stortinget har vedtatt å utvide tilbudet i den offentlige tannhelsetjenesten for 21- og 22-åringer.

Alle som innen utgangen av kalenderåret fyller 21 og 22 år, vil kunne motta undersøkelse og behandling med 50 prosent rabatt når den offentlige tannhelsetjenesten oppsøkes. 

Vi ber deg ta kontakt med nærmeste offentlige tannklinikk der du oppholder deg. Dersom du ikke bor der du er folkeregistrert, kan du eventuelt ta kontakt med tannklinikken i din hjemkommune.

Vi gjør oppmerksom på at tilbudet er begrenset i ferietid. Ta derfor kontakt i god tid, og hvis mulig utenfor sommerferie, jule- eller påskeferie.

Omfanget av tannhelsetilbudet

Omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov. Nødvendig forebygging og behandling skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

Hva gjelder dersom jeg har trygderettigheter på tannbehandlingen?

Du vil da få 50 % rabatt på egenandelen etter at trygderefusjonen er trukket fra.

Se også:

Til toppen