Tilbud for unge voksne (21-26 år)

Stortinget har vedtatt å utvide tilbudet for unge voksne i den offentlige tannhelsetjenesten.

Alle mellom 21 og 26 år får 50 prosent rabatt på undersøkelse og behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Tilbudet gjelder ut det kalenderåret du blir 26 år.

Nytt tilbud

Stortinget har vedtatt at 23-26-åringer fra 1. januar 2023 skal få 50 % rabatt på tannbehandling etter fylkeskommunale takster.

Fylkeskommunene har enda ikke formelt fått oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet. Hvordan ordningen skal håndteres, er derfor ikke endelig avklart. 

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden.

Hva gjør jeg for å få halv pris?

Ta kontakt med din nærmeste offentlige tannklinikk for å benytte deg av tilbudet.

Her finner du våre tannklinikker

Omfanget av tannhelsetilbudet

Omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov. Nødvendig forebygging og behandling skal følge den standard fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

Hva gjelder dersom jeg har trygderettigheter på tannbehandlingen?

Du vil da få 50 % rabatt på egenandelen etter at trygderefusjonen er trukket fra.

Se også:

Til toppen