FORREGION Finnmark

FORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionen) Finnmark har som formål å mobilisere flere bedrifter/næringsmiljø til å benytte forskning i sine utviklingsprosjekter. Se under for om din bedrift kvalifiserer seg.

Hvem kan søke prosjektmidler

  • SMB-bedrifter som er lokalisert i Finnmark fylke.
  • Bedrifter som i liten eller ingen grad har brukt FoU tidligere.
  • Prosjektene må være knyttet til: 
    1) Bedrifter i verdikjedene tilknyttet naturressurser og naturgitte fortrinn
    2) Styrking av bedriftsnettverk og klynger
  • I prosjektet må bedriften samarbeide med en godkjent forskningsinstitusjon.

Slik søker du

Søkerveiledning finner du på denne informasjonssiden

Virkemidler

FORREGION Finnmark har flere virkemidler som retter seg mot bedrifter med ingen/lite FoU-erfaring og som ønsker å utvikle seg (produkter/prosesser) gjennom bruk av forskning og forskningsbaserte metoder.

Kompetansemegling

For bedrifter med lite/ingen FoU-erfaring kan det være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem i et FoU-prosjekt. Av denne grunn har FORREGION Finnmark tatt i bruk kompetansemegling – både i enkeltbedrifter, gjennom samlinger og i nettverk. Kompetansemegleren diskuterer prosjektideer og muligheter med bedrifter og kan koble bedriften med relevant forsker/forskningsmiljø. Kompetansemegling er en gratis rådgivningstjeneste for bedrifter og nettverk. Kompetansemeglerne kan hjelpe med å avdekke behov, diskutere prosjektideer, drøfte muligheter, koble med FoU-miljø og vise til virkemidler.

I FORREGION Finnmark har vi fire kompetansemeglere, som kan nås på følgende kontaktinfo:

Forprosjekt

Forprosjekt er mindre FoU-prosjekt i bedrifter med lite eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet og ha som ambisjon at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjekt bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer, SkatteFUNN eller EUs Horisont 2020.

Mobilitet

I dette virkemiddelet ligger det at en forsker jobber en periode i en bedrift, eller at en person fra næringslivet jobber en periode i et forsknings- og utdanningsmiljø. Det gjelder også studenter som skriver bachelor-/masteroppgaver for en bedrift eller hospiterer en periode i en bedrift.

Kontakt

Stian Reiersen, rådgiver
Telefon kontor: 78 96 31 37
Telefon mobil: 473 54 144

Til toppen